Priser

I flere sakstyper er det fri rettshjelp, som for eksempel straffersaker i domstolen og barnevernssaker i Fylkesnemnda. I disse sakstypene er det ingen egenandel og oppdragene koster klienten som regel ingenting.

I andre saker kan det innvilges fri rettshjelp hvis enkelte økonomiske vilkår er oppfylt. Dette er regulert i lov om fri rettshjelp. Det kan her være en engenandel

Videre kan man i noen saker ha rett til fri rettshjelp via private forsikringer eller andre offentlige ordninger.

En av våre advokater kan informere nærmere omkring dette.

I saker hvor det ikke er fri rettshjelp, opererer vi normalt med en timepris mellom kr 1020 og 2000 eksklusiv moms.

Timepris og betalingsordning avtales med den enkelte advokat i forhold til sakstype og sakens kompleksitet.

Under er linker til regelverk advokatkontoret er bundet av ved utregning av salær i den enkelte sak.