Advokathuset Bergen er et mellomstort advokatkontor i Bergen sentrum, med fokus på strafferettssaker og tvisteløsning/ prosedyre i sivile saker for privatpersoner.

Vi er seks advokater i kontorfelleskap som har som mål å tilby advokattjenester av høyt faglig nivå og god etisk standard.

Vi er en av de ledende advokatkontorene i Bergen innen særlig strafferett og barnevernsrett.