Fagfelt

Våre advokater jobber alle med straffesaker som forsvarer ogbistandsadvokat

Vi bistår klienter i hele prosessen, fra siktelse tilhenleggelse/dom.

Vi bistår barn og foreldre i saker hvor barnevernet fører sak i Fylkesnemnda og domstolene om omsorgsovertakelse eller tvangsplassering etter barnevernsloven.

Vi bistår barn og foreldre i saker hvor barnevernet fører sak i Fylkesnemnda og domstolene om omsorgsovertakelse eller tvangsplassering etter barnevernsloven.

Vi kan bistå i forhold til arveoppgjør, fordeling av samvær og fast bosted for barn, og skifteoppgjør

Vi bistår klienter som er tvangsinnlagt på institusjon i medheld av lov om psykisk helsevern

Vi kan bistår med å kreve erstatning i straffesaker, ved personskade / trafikkuhell, pasientskade og arbeidsulykker.

Vi bistår i saker som gjelder oppsigelse av arbeidsforhold.