Våre advokater jobber alle med straffesaker som forsvarer og bistandsadvokat.
Vi bistår klienter i hele prosessen, fra siktelse til henleggelse/dom
Vi bistår barn og foreldre i saker hvor barnevernet fører sak i Fylkesnemnda og domstolene om omsorgsovertakelse eller tvangsplassering etter barnevernsloven.
Vi kan bistå i forhold til arveoppgjør, fordeling av samvær og fast bosted for barn, og skifteoppgjør
Vi bistår klienter som er tvangsinnlagt på institusjon i medheld av lov om psykisk helsevern
Vi kan bistår med å kreve erstatning i straffesaker, ved personskade / trafikkuhell, pasientskade og arbeidsulykker.

Vi bistår i saker som gjelder oppsigelse av arbeidsforhold.

Strafferett

Barnevern

Arv og familierett

Psykisk helsevern

Erstatningsrett

Arbeidsrett