Advokathuset Bergen

Advokathuset Bergen er et mellomstort advokatkontori Bergen sentrum, med fokus på strafferettssaker og tvisteløsning/prosedyre i sivile saker forprivatpersoner

Vi er seks advokater i kontorfelleskap som har sommål å tilby advokattjenester av høyt faglig nivå og god etiskstandard.

Vi er en av de ledende advokatkontorene i Bergeninnen særlig strafferett og barnevernsrett.